Архив рубрики: Խոհեր

Հեռախոս

Մտքերը՝ Եվա Բերբերյանի

Рубрика: Խոհեր | Оставить комментарий

Մի փոքր իմ քաղաքի ճարտարապետության մասին

Մտքերը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի

Рубрика: Խոհեր | Оставить комментарий

Զգույշ մնացեք բաոբաբից

 Մտքերը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի

Рубрика: Խոհեր | Оставить комментарий

Սեր

Մտքերը՝ Սոֆի Առաքելյանի

Рубрика: Խոհեր | Оставить комментарий

Իմ մանկության բակը

Մտքերը՝ Եվա Բերբերյանի

Рубрика: Խոհեր | Оставить комментарий

Վատն այն է, որ մեզ թվում է, թե մենք ժամանակ ունենք

Մտքերը՝ Նանոր Հովհաննիսյանի

Рубрика: Խոհեր | Оставить комментарий